บลจ.เกียรตินาคินภัทร ชูกองทุน KKP G-THEME-H รับเทรนด์เศรษฐกิจโลกใหม่ สร้างโอกาสเติบโตสู่อนาคตบลจ.เกียรตินาคินภัทร ชูกองทุน KKP G-THEME-H เป็นกองทุนเด่นตัวใหม่ รับเทรนด์เศรษฐกิจโลกใหม่ สร้างโอกาสเติบโตสู่อนาคต ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหุ้นโลก และสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว

กองทุน KKP G-THEME-H

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชูกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) เป็นกองทุนเด่นตัวใหม่ ด้วยกลยุทธ์รวบรวมการลงทุนตามธีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกหลากหลายธีมไว้ในกองทุนเดียว อาทิ ธีมแกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Technology Backbone) ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumers) ธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือแม้กระทั่งธีมธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Deglobalization and Race to Supremacy) ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในหุ้นโลก และสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ออกแบบกองทุนเปิด KKP G-THEME-H มาเป็นหนึ่งในกองทุนแฟล็กชิปตัวใหม่ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Thematic Investment หรือการกระจายการลงทุนตามกรอบการลงทุนสำคัญของโลกหลากหลายธีม นอกจากนั้น กองทุน KKP G-THEME-H ยังมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนระยะสั้นเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนระยะยาว

“สภาวะตลาดการลงทุนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น โดยกระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและไหลออกจากตลาดพันธบัตร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับร้อยละ 1.12 เมื่อต้นเดือนมาแตะที่ระดับร้อยละ 1.6 ในปัจจุบัน ในขณะที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าแพง เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจสื่อสาร ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มูลค่าถูกกว่า เช่น กลุ่มพลังงานและกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญที่กำลังจะประกาศใช้ และท่าทีที่ชัดเจนของธนาคารกลางต่าง ๆ ที่จะยังคงนโยบายแบบผ่อนคลายในปีนี้ จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในระยะต่อจากนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้พัฒนากองทุน KKP G-THEME-H เป็นหนึ่งในกองทุนเด่น สำหรับเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนไทย โดยกลยุทธ์การทยอยจัดสรรเงินเข้าไปลงทุนในธีมลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนหุ้นโลกได้ในระยะยาว” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับรายละเอียดและแนวทางการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน KKP G-THEME-H (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มีดังนี้

1. ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumers) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ Amplify Online Retail ETF
▪ Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF

2. ธีมแกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Technology Backbone) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ ETFMG Prime Cyber Security ETF
▪ iShares PHLX Semiconductor ETF
▪ First Trust Index NextG ETF
▪ First Trust Cloud Computing ETF
▪ ETFMG Prime Mobile Payments ETF
▪ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

3. ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ SPDR S&P Biotech ETF
▪ iShares U.S. Medical Devices ETF
▪ iShares Global Healthcare ETF

4. ธีมธุรกิจคุณภาพดี (Quality) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ iShares MSCI USA Quality Factor ETF

5. ธีมการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Deglobalization and race to supremacy) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
▪ ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
▪ iShares MSCI China ETF

6. ธีมทางเลือกอื่นในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจากสกุลเงิน (Alternative store of value) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ ETF ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองทองคำ

7. ธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
▪ iShares Global Clean Energy ETF

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลการลงทุนของกองทุน KKP G-THEME-H สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com/th/kkp-g-theme-h-ETF หรือขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวนAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *