กองทุน K-USA-A(D), B-CHINE-EQ, B-FUTURE สามทหารเสือ กองทุนหุ้น มีปันผล ผลงานโดดเด่น (มาก)กองทุนไหนดี? กองทุนมีปันผล กองไหนดี? ถ้าในปี 2020 ต้อง 3 ทหารเสือนี่เลยครับ กองทุน K-USA-A(D), กองทุน B-CHINE-EQ และ B-FUTURE นอกจากจะจ่ายปันผลให้ผู้ลงทุนแล้ว ราคาหน่วยลงทุน หรือ NAV ยังเพิ่มได้อีก! สำหรับ 3 กองทุนนี้ เงินเพียง 500 บาท ก็ลงทุนได้นะขอบอก

กองทุนหุ้นปันผล, กองทุน มีปันผล,

เรามาทำความรู้จัก 3 ทหารเสือ กองทุนหุ้นต่างประเทศ มีเงินปันผล ที่มีผลงานโดดเด่นในปี 2020 กันนะครับ

★ กองทุน K-USA-A(D) : กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุน K-USA-A(D) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ชื่อ Morgan Stanley US Advantage Fund – I Shares​​ (USD)​ โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น Amazon, Twitter, Facebook, Shopify, Square เป็นต้น

K-USA-A(D)

ผลงานของ กองทุน K-USA-A(D) ในรอบปี 2020 : ( ณ 17/11/2020)
● ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นปี = +53.49%
● ราคาหน่วยลงทุน หรือ NAV ตั้งแต่ต้นปี +41.66% ( อัตราเงินปันผล 11.83%)
● ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี +52.14% ต่อปี (ณ 30/10/2020)
● ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี +22.92% ต่อปี (ณ 30/10/2020)
● ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี +18.16% ต่อปี (ณ 30/10/2020)

K-USA-A(D)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล กองทุน K-USA-A(D) (จัดตั้งกองทุน 7/09/2012)

K-USA-A(D) จ่ายปันผล

สนใจลงทุนใน กองทุน K-USA-A(D) :
* ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 บาท
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราซื้อกองทุน : 1.50%
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราขายกองทุน : –ยกเว้น–
* ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.07%

ความเสี่ยงกองทุน K-USA-A(D) :
* ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูงระดับ 6
* Max. Drawdown ผลขาดทุนสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -29.35%
* ความผันผวนของผลการดำเนินงาน : 19.29%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> K-USA-A(D)

#####################################

★ กองทุน B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

กองทุน B-CHINE-EQ จะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจีน ผ่านกองทุนหลัก 2 กอง คือ Allianz China A-Shares (PT (USD)) และ Allianz All China Equity (PT (USD)) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน อีกไม่เกิน 20% ของ NAV โดยมีบริษัทเด่นๆที่เราอาจจะรู้จัก เช่น Tencent, Alibaba, Meituan Dianping, Ping An Insurance เป็นต้น ครับ

B-CHINE-EQ

ผลงานของ กองทุน B-CHINE-EQ ในรอบปี 2020 : ( ณ 17/11/2020)
● ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นปี = +41.75%
● ราคาหน่วยลงทุน หรือ NAV ตั้งแต่ต้นปี +29.72% ( อัตราเงินปันผล 12.03%)
● ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี +50.53%

B-CHINE-EQ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล กองทุน B-CHINE-EQ (จัดตั้งกองทุน 9/03/2018)

B-CHINE-EQ

สนใจลงทุนใน กองทุน B-CHINE-EQ :
* ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 บาท
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราซื้อกองทุน : 1.00%
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราขายกองทุน : –ยกเว้น–
* ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.07%

ความเสี่ยงกองทุน B-CHINE-EQ :
* ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูงระดับ 6
* Max. Drawdown ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่ตั้งกองทุน : -29.68%
* ความผันผวนของผลการดำเนินงาน : 21.58%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> B-CHINE-EQ

#####################################

★ กองทุน B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่

กองทุน B-FUTURE จะเน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต โดยอาจลงทุนในหน่วย CIS และหรือ ETF ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหุ้นของบริษัท startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมใหม่ Derivatives และ/หรือ Structured Note และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน ไม่เกิน 20% ของ NAV

กองทุนนี้กระจายการลงทุนทั้งใน กลุ่มบริษัทโกลบอลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกองทุน Allianz Global Investors – Global Artificial Intelligence เช่น Tesla, Facbook, Google, Square, Walt Disney, Roku, Snap เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตไปกับเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศจีน ผ่านกองทุน Fidelity Funds – China Consumer Fund เช่น Tencent, Alibaba, Meituan Dianping, JD.COM, Ping An Insurance เป็นต้นครับ

B-FUTURE

ผลงานของ กองทุน B-FUTURE ในรอบปี 2020 : ( ณ 16/11/2020)
● ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นปี = +38.69%
● ราคาหน่วยลงทุน หรือ NAV ตั้งแต่ต้นปี +30.03% ( อัตราเงินปันผล 8.66%)
● ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี +44.91%

B-FUTURE

ประวัติการจ่ายเงินปันผล กองทุน B-FUTURE (จัดตั้งกองทุน 26/07/2018)
B-Future จ่ายเงินปันผล

สนใจลงทุนใน กองทุน B-FUTURE :
* ยอดซื้อขั้นต่ำ : 500 บาท
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราซื้อกองทุน : 1.00%
* ค่าธรรมเนียมเมื่อเราขายกองทุน : –ยกเว้น–
* ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.605%

ความเสี่ยงกองทุน B-FUTURE :
* ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูงระดับ 6
* Max. Drawdown ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่ตั้งกองทุน : -25.73%
* ความผันผวนของผลการดำเนินงาน : 18.70%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> B-FUTURE

ต้องบอกไว้ ณ ที่นี้เลยว่า พอร์ทกองทุนหลักๆของแอดมิน ไม่มีกองทุนที่จ่ายเงินปันผลเลยนะครับ แอดมินเน้นลงทุนให้เงินเติบโตไปเรื่อยๆ (กองทุน ไม่ต้องเอาเงินออกมาจ่ายปันผลนะ เอาเงินไปลงทุนต่อไปได้เลย) หนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม ที่มีการจ่ายเงินปันผล ก็ลองพิจารณาข้อมูลต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับ

##########################
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *