กองทุน B-NIPPON เปลี่ยนกองทุนหลัก มุ่งเน้นลงทุนหุ้นแนวโน้มเติบโตสูง มีผล 1 ธ.ค.นี้กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) เปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) เป็น Nomura Japan High Conviction Fund ซึ่งมีกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความสามารถในการทำกำไรสูง มีผล 1 ธ.ค.นี้

กองทุน B-NIPPON

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) เป็น Nomura Japan High Conviction Fund ซึ่งมีกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความสามารถในการทำกำไรสูง แทนกองทุนหลักเดิม คือ Nomura Japan Strategic Value Fund ซึ่งมีกลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวง มีความเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง (Growth Stocks) มีแนวโน้มจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน (Value Stocks) โดยที่ผ่านมา กองทุนหลักเดิม Nomura Japan Strategic Value Fund มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาระยะหนึ่งแล้ว จึงเปลี่ยนกองทุนหลักเป็น Nomura Japan High Conviction Fund ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Nomura Funds บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน โดยที่ผ่านมา กองทุนนี้ก็ทำผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาตลอด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนหลักใหม่ Nomura Japan High Conviction Fund มีขนาดกองทุน 30,259.9 ล้านเยน กองทุนนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ลงทุนในหุ้นประมาณ 25-40 บริษัท

ผู้ลงทุนที่สนใจอัพเดทข้อมูลกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น หรือ B-NIPPON ได้ทางเว็บไซต์ bblam.co.th https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-nippon/summary และ BF Mobile App.

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *