กองทุน B-GTO : ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ที่ได้ประโยชน์จากพัฒนาการทางด้านนวัตกรรม!กองทุน B-GTO : ได้ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ได้ประโยชน์จากพัฒนาการทางด้านนวัตกรรม! บลจ.บัวหลวง เปิดตัว กองทุน B-GTO ( กองทุนเปิด บัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ ) จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

กองทุน B-GTO

กองทุน B-GTO จะลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีชื่อว่า Wellington Global Innovation Fund S-ACC (USD) ซึ่งกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar ด้วยนะครับ

กองทุนหลัก เน้นลงทุนในบริษัทที่สามารถเติบโตได้ ด้วยการคิดค้นและได้ประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน #ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากหลายธุรกิจทั่วโลก อาทิ นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมการเงินหรือฟินเทค และ/หรือบริษัทที่ใช้ Machine Learning และ/หรือระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสนใจลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศของโลก การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร เป็นต้น

กองทุนนี้เหมาะกับใคร :
เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว ที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถลงทุนระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป รับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศได้

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทธุรกิจ ณ 31/12/2563
• Information Technology 27.4%
• Consumer Discretionary 23.4%
• Communication Services 21.7%
• Health Care 12.7%
• Materials 3.5%
• Financials 3.4%
• Utilities 3.1%
• Industrials 1.8%
• Real Estate 1.8%
• Other 1.1%

B-GTO

กองทุนหลัก ลงทุนโดยกระจายไปในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 40-70 บริษัท ในสัดส่วนบริษัทละ 1% – 4%

สำหรับ Top Holdings 10 อันดับแรก ในพอร์ทการลงทุนของกองทุนหลัก คิดเป็นสัดส่วน 31.2% เท่านั้น ( ณ 31/12/2563 )
• Alphabet 3.6%
• Nike 3.5%
• PayPal 3.3%
• Visa 3.2%
• China Gas 3.1%
• Alibaba 3.1%
• First Solar 3.0%
• Walt Disney 2.9%
• Aptiv 2.8%
• Facebook 2.7%

https://www.wellingtonfunds.com/en-es/institutional/funds/Global-Innovation-Fund/USD-S-Acc-6B37/

B-GTO
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/charts?s=LU1547288214:USD

ผลงานที่ผ่านมาของกองทุนหลัก ณ 31/12/2563
• ตั้งแต่ต้นปี YTD +51.4%
• ย้อนหลัง 1 เดือน +4.9%
• ย้อนหลัง 3 เดือน +18.8%
• ย้อนหลัง 1 ปี +51.4%
• ย้อนหลัง 3 ปี +25.0% ต่อปี
• ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน +27.3% ต่อปี (จัดตั้งกองทุนเมื่อ 16/02/2560)
* ตั้งแต่ต้นปี 2564 ถึง 2/02/2564 +5.84% (BloomBerg)

https://www.wellingtonfunds.com/en-es/institutional/funds/Global-Innovation-Fund/USD-S-Acc-6B37/

Risk level 6

ความเสี่ยง :
ด้วยนโยบายการลงทุนที่ไม่กระจุกตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรมมากเกินไป และให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัทเพียง 1% – 4% ทำให้มีความผันผวนไม่สูงมากนัก โดยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนหลัก มีความผันผวน (Standard deviation) = 17.97% และสำหรับกองทุน B-GTO ก็มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) (จาก 8 ระดับ)
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/risk?s=LU1547288214:USD

ข้อมูลเพิ่มเติม กองทุน B-GTO :
• เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2564
• ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 500.00 บาท
• ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อ : ช่วง IPO 0.5%, หลังจาก IPO 1.0%
• ค่าธรรมเนียมเมื่อขาย : ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.07%

### การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ###Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *