กองทุนบัวหลวง เปิดขาย IPO กองทุน B-FINTECH วันที่ 10-16 มิ.ย. นี้ ลงทุนในหุ้น FinTech ทั่วโลกกองทุนบัวหลวงเสนอขาย “B-FINTECH” วันที่ 10-16 มิ.ย. นี้ ลงทุนแบบ Thematic ในหุ้น FinTech ทั่วโลก ผ่านกองทุนในกลุ่ม BlackRock Global Funds ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท

 กองทุน B-FINTECH

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุน B-FINTECH ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 ตอบโจทย์การลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยี การยกระดับโลกการเงินสู่อนาคต การเติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น โดยจะไปลงทุนผ่านกองทุน BGF FinTech Fund กองทุนในกลุ่ม BlackRock Global Funds ที่บริหารสินทรัพย์มากที่สุดในโลก พิเศษช่วง IPO สะดวกสบาย ในการทำรายการซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ด้วยค่าธรรมเนียมการขายเพียง 0.75%

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า FinTech เป็นอุตสาหกรรมการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมบริการทางการเงิน โดยมุ่งแข่งขันกับวิธีการทางการเงินแบบดั้งเดิม ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

FinTech ถูกใช้เพื่อทำให้การลงทุน การประกัน การซื้อขาย การบริการธนาคารและการบริหารความเสี่ยง เป็นอัตโนมัติในรูปของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจใหม่ สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับ Mobile Banking

ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผู้บริโภคพึ่งพาบริการทางการเงินแบบ Virtual ในการเข้าถึงและ เบิกจ่ายเงิน ทำให้บทบาทและความนิยมของ FinTech เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย 96% ของผู้บริโภคทั่วโลกใช้บริการ FinTech อย่างน้อยหนึ่งบริการ โอกาสใน FinTech จึงไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากนวัตกรรมเติบโตบนเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา ผู้บริโภคต้องการทำสิ่งต่างๆ ในด้านการเงินมากขึ้นและตระหนักว่า FinTech เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โซลูชั่น FinTech จึงเพิ่มขึ้นตามโอกาส

ด้วยทุกสิ่งที่เล็งเห็น กองทุนบัวหลวงจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกาะเกี่ยวโอกาสในช่วงเวลาที่ใช่ โดยจัดตั้งกองทุน B-FINTECH ที่จะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของ BGF FinTech Fund เป็นกองทุนหลัก มีนโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ Financial Services / IT Services และ Insurance มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้น เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการ E-Payment กลุ่มธนาคารดิจิทัล ผู้ให้บริการ Outsource ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคดิจิทัล ประกันภัยดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนและตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

BGF FinTech Fund เป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Global Funds บริษัทจัดการกองทุนสัญชาติอเมริกันที่มีเทคโนโลยีทางการเงินทันสมัย บริหารสินทรัพย์มากที่สุดในโลกกว่า 9.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มี BlackRock (Luxembourg) S.A. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ BGF FinTech Fund ยังมี ทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ในกลุ่ม FinTech โดยเฉพาะ รวมถึงมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั่วโลก มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาบริษัทที่มีโครงสร้างธุรกิจน่าสนใจและมีความแข็งแกร่งในระยะยาว ทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนนี้มีข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีของ BGF FinTech Fund สูงถึง 71.54% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยเฉลี่ย 28.11% ต่อปี

หากผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นและเห็นถึงโอกาสการเติบโตของ FinTech รวมถึงรับความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถลงทุนระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป กองทุน B-FINTECH นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนในชั่วโมงนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-FINTECH หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โดยกองทุน B-FINTECH เสนอขาย IPO ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ลูกค้ากองทุนบัวหลวงสามารถซื้อกองทุนช่วง IPO ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking เวลา 8.30 – 16.00 น.

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *